Principy orovnávání

Principy orovnávání stacionárními nástroji

Následkem změn ve struktuře pojiva, na brusných zrnech a tvaru brusného kotouče, které jsou způsobeny opotřebováním kotouče, je proces broušení nestálý a proměnný. Všechny tyto změny ovlivňují brusné síly, povrch a geometrickou přesnost obrobku. Aby mohl brousicí kotouč zaručovat optimální výsledky brusné operace, musí se pravidelně provádět orovnávací oživovací cyklus. Tímto se obnoví původní specifikované parametry brusného kotouče. Správným „oživením“ kotouče může být brusná operace optimalizována po stránce výkonu, účinnosti a kvality opracovávaného povrchu.

Volba správného orovnávače:

Volba správného orovnávače

 Časté chyby při orovnávání:

- Zdvihy orovnávacího nástroje naprázdno ohlazují povrch brusného kotouče a snižují jeho řezivost.
- Volná upínací délka orovnávače je příliš velká. Vznikají vibrace a povrch brusného kotouče se stává nepravidelným. Tato topografie se objevuje při následném broušení obrobku.
- Přísuv při orovnávání je nastaven na příliš vysokou hodnotu (ae > 0,03 mm). Dochází tak k praskání pojivových můstků v brusném kotouči a zrna se předčasně vylamují. To s sebou nese následující důsledky: drsnější povrch obrobku a vyšší opotřebení orovnávacího nástroje.
- Chlazení se zapíná příliš pozdě: vyšší teploty vedou k tepelnému poškození a vysokému opotřebení. Řešení problému: Chlazení je bezpodmínečně třeba zapnout ještě před tím, než se orovnávací nástroj poprvé dotkne obrobku.
- Silně ohlazené diamantové krystaly mají za následek trvalou změnu výsledku orovnávacích prací a následnou ztrátu řezivosti kotouče.

Velikost diamantu (v karátech) v poměru k rozměrům brusného tělesa

 Velikost diamantu